Deze zaak komt aan het rollen in het najaar van 2011 als dagblad De Limburger een verhaal publiceert over mogelijke belangenverstrengeling bij Van Rey. Hij zou als bestuurder in de stad Roermond structureel de schijn van belangenverstrengeling op zich laden door mee te beslissen over kwesties die een bevriend projectontwikkelaar raken (P.J.J. van Pol). Wethouder Van Rey en projectontwikkelaar Van Pol zouden zeer regelmatig in elkaars gezelschap verkeren, onder andere wanneer zij samen op vakantie gaan naar de villa van Van Pol in St. Tropez en voetbalwedstrijden of vastgoedbeurzen bezoeken. De wethouder doet volgens de krant van deze ontmoetingen ook steeds melding aan het college van B&W. Verder zou ook de onafhankelijkheid van de wethouder in het geding zijn gezien zijn eigen zakelijke activiteiten in de stad. Volgens het dagblad is het optreden van wethouder Van Rey in strijd met de gedragscode van de gemeente Roermond, die een kader vormt voor het handelen van bestuurders en raadsleden. 

De krant werpt in aanvullende publicaties van 8 en 26 oktober 2011 een nadere blik op enkele grote bouw- en ontwikkelingsprojecten in de stad. De aandacht gaat uit naar de ontwikkeling van het Kazernevoorterrein en de ontwikkeling van het voormalig Arresthuis. Ook de ontwikkeling op het Jazz City terrein komt ter sprake. De krant beweert dat in deze projecten zelfs sprake is van regelrechte belangenverstrengeling tussen wethouder Van Rey als verantwoordelijk wethouder en de ontwikkelaar van de locaties. Zij stelt dat met betrekking tot het Kazernevoorterrein deze verstrengeling van belangen voor de gemeente nadelig is geweest en werpt kritische vragen op over het functioneren van het college van B&W en de gemeenteraad in dit verband. 

De burgemeester van Roermond heeft als bestuursorgaan en als portefeuillehouder voor kwesties inzake integriteit en het toezicht op de gedragscode besloten een onafhankelijke onderzoekscommissie in te stellen om onderzoek te doen naar de vermeende schending van de gedragscode en naar de vermeende belangenverstrengeling van wethouder Van Rey. De uitkomsten van dit onderzoek zijn neergelegd in het op 19 maart 2012 gepresenteerde eindrapport De schijn en de feiten Een onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling in de gemeente Roermond

Van Rey is op dat moment een belangrijke man in zijn stad: onder zijn leiding is Roermond de afgelopen jaren sterk opgebloeid, onder meer door de vestiging van een groot outletcenter net buiten het centrum. Hij geldt als de "onderkoning van Roermond" en wordt door velen zeer gewaardeerd om zijn inzet en toegankelijkheid voor gewone burgers.

De belangrijkste conclusie voor het college van B&W was dat er geen sprake zou zijn van feitelijke belangenverstrengeling tussen wethouder Van Rey en projectontwikkelaar Van Pol. 

Na een half jaar stellen de onderzoekers vast dat Van Rey weliswaar de schijn van belangenverstrengeling heeft gewekt, maar dat hij nooit de gemeente heeft benadeeld. De wethouder was volgens Sorgdrager en Frissen altijd open over zijn vriendschap met projectontwikkelaar Piet van Pol. De bewering van Dagblad De Limburger/Limburgs Dagblad dat wethouder Van Rey zich bij de ontwikkeling van een aantal projecten schuldig zou hebben gemaakt aan regelrechte belangenverstrengeling met projectontwikkelaar Van Pol is niet direct gestoeld op feiten, zo valt op te maken uit het onderzoek. De onderzoekers betitelen de persoonlijke aankoop van Van Rey van één van de 256 aandelen van het vastgoedfonds Roercenter en het beheer van zijn onroerend goed echter wel als belangenverstrengeling. Sorgdrager en Frissen nuanceren die conclusie door hun toevoeging dat die handelwijze van beperkte politieke betekenis zou zijn geweest. De onderzoekers vonden dat Van Rey zich gehouden had aan de gedragscode van de gemeente Roermond.
 

Onderzoek 'San Jose'

Aan het begin van de zomer start het Openbaar Ministerie in stilte een eigen onderzoek naar Van Rey, onder de codenaam 'San Jose'. In dat verband worden de telefoons van de wethouder getapt. Als justitie tijdens getapte gesprekken hoort dat Van Rey informatie lekt uit een sollicitatieprocedure voor een nieuwe burgemeester, grijpt het OM in. Op 19 oktober 2012 doet de recherche invallen in de woning van Van Rey, de woningen van zijn twee volwassen kinderen en in zijn werkkamer op het stadhuis van Roermond. Drie dagen later legt Van Rey zijn politieke functies neer. Hij stopt als wethouder en als Eerste Kamerlid. 

In januari 2013 doet de Rijksrecherche invallen in het huis en het kantoor van de Roermondse projectontwikkelaar Piet van Pol en van een bevriende makelaar. Ook deze huiszoekingen zijn in het kader van het strafrechtelijk onderzoek naar Van Pol en Van Rey.
 

Tenlastelegging

Op 15 januari 2015 maakte het Openbaar Ministerie de dagvaarding bekend met de feiten waarvan Van Rey verdacht wordt. Het gaat om het volgende:

  • Het aannemen van giften, diensten en beloften ter waarde van 97.699 euro van Van Pol Beheer BV,[11] een projectontwikkelaar en vastgoedbeleggingsbedrijf te Roermond.
  • Het aannemen van giften van RED Security BV, een beveiligings- en surveillancebedrijf te Roermond;
  • Het aannemen van giften van Meulen Groep BV, een bouw-, vastgoed- en projectontwikkelingsbedrijf te Weert;
  • De aangenomen giften van deze bedrijven bestaan uit voor Van Rey betaalde bezoeken aan vastgoedbeurzen, voetbalwedstrijden met hotelovernachtingen, 22 vakantiereizen van Van Rey naar de villa van Van Pol aan de Côte d'Azur, uitstapjes, en donaties aan Liba Adviesbureau BV, een bedrijf dat op naam staat van zijn kinderen. In ruil daarvoor zou Van Rey als wethouder deze bedrijven een voorkeursbehandeling hebben gegeven, vertrouwelijke gemeente-informatie hebben verstrekt en besluitvormingsprocedures hebben beïnvloed. Met name Van Pol Beheer BV zou daardoor voor honderden miljoenen euro's projecten hebben kunnen bouwen.
  • Het witwassen van 175.000 euro;
  • Het ronselen van 34 volmachtstemmen voor gemeenteraadsverkiezingen;
  • Het schenden van het ambtsgeheim door informatie te lekken uit de sollicitatieprocedure voor een nieuwe burgemeester aan vier VVD-politici, namelijk Ricardo Offermanns, Vincent Zwijnenberg, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven en Tweede-Kamerlid Karin Straus (afkomstig uit Roermond).
  • Het regelen van een billboard langs de A73 voor voormalig VVD Staatssecretaris van Financiën Frans Weekers in 2012. Voor de huur werd betaald door Van Pol Beheer BV (€ 1785) en Meulen Groep BV (€ 1190); het Openbaar Ministerie ziet deze bedragen als giften die Van Rey niet had mogen aannemen.
     

Medeverdachten 

Naast Van Rey moeten Van Pol Beheer BV en de voormalige Roermondse VVD-wethouder Tilman Schreurs terechtstaan. Schreurs wordt ervan verdacht giften en diensten te hebben aangenomen van Van Pol Beheer BV ter waarde van 15.538 euro, diverse etentjes, het bijwonen van voetbalkampioenschappen en en het regelen van donaties voor een fanfare en een carnavalsvereniging.
 

Inhoudelijke behandeling

In januari 2015 is de zaak uiteindelijk van start gegaan met een regiezitting. Van Rey zelf was niet aanwezig. De advocaat van Van Rey, Gitte Stevens, verzocht om het horen van zo'n honderd getuigen, waaronder staatssecretaris Teeven. De rechtbank ging daar echter niet in mee, maar Stevens mocht wel tientallen anderen horen.
 

Vonnis rechtbank

Op 12 juli 2016 heeft de Rechtbank Rotterdam uitspraak gedaan. Daarbij is Van Rey veroordeeld tot de maximaal mogelijke taakstraf van 240 uur. Zijn goede vriend projectontwikkelaar Piet van Pol is veroordeeld tot een taakstraf van 100 uur. De Roermondse oud-wethouder Tilman Schreurs (VVD) werd schuldig bevonden, maar krijgt geen straf opgelegd.

Van Rey heeft zich laten omkopen door projectontwikkelaar Van Pol met bijvoorbeeld reizen naar vastgoedbeurzen, zo oordeelde de rechtbank in een vonnis van 88 pagina’s. De rechtbank achtte daarnaast stembusfraude bewezen, maar niet het stelselmatig ronselen van stemmen. Ook van witwassen werd Van Rey vrijgesproken.

Het staat voor de rechtbank vast dat Van Rey over de schreef ging toen hij in september 2012 vragen en gewenste antwoorden doorspeelde aan burgemeesterskandidaat Ricardo Offermans. Van Rey was destijds adviseur van de lokale vertrouwenscommissie voor de benoeming van een nieuwe burgemeester van Roermond. De rechtbank noemde de benoemingsprocedure dinsdag “een poppenkast”.

Van Pol zou volgens het OM bij zijn omkoping gebruik hebben gemaakt van giften aan de oud-wethouders zoals reizen in privéjets naar Cannes, Nice en München. Van Pol zou de gemeente Roermond hiermee met voor 5 tot 7 miljoen euro hebben benadeeld. 

De rechtbank vond de keuzes van de twee “onhandig”, maar zag in veel gevallen geen keihard bewijs voor omkoping en fraude. Dat Van Rey en Van Pol al veertig jaar goede vrienden zijn, speelt daarbij mee voor de rechtbank. Veel reizen ondernamen de mannen met hun gezinnen, waarbij afwisselend door beide heren werd betaald. De gezamenlijke reizen naar vastgoedbeurzen worden door de rechtbank wel bestempeld als omkoping omdat van Rey deze niet als vriend maakte, maar vooral als wethouder.

Van Rey is nog altijd lid van de Roermondse gemeenteraad in zijn eigen Liberale Volkspartij Roermond (LVR) en van de Provinciale Staten van Limburg. Hij ontkent steevast dat hij grote fouten heeft gemaakt en wees erop dat bouwbesluiten zijn genomen door het voltallig gemeentebestuur. Hij noemde zichzelf in zijn slotbetoog al “bijna vier jaar sociaal-maatschappelijk en financieel veroordeeld”. Er zouden “Gestapo-methodes” gebruikt zijn om hem in een kwaad daglicht te stellen.

Vonnis

Een schriftelijke weergave van de mondelinge uitspraak is hier te raadplegen.

Lees hier de volledige uitspraken:


Hoger beroep 

Het Openbaar Ministerie had celstraffen geëist en gaat in hoger beroep.

Het OM eiste een gevangenisstraf van 24 maanden voor Jos van Rey en Piet van Pol. Bovendien de ontzetting van Van Rey uit het recht om gedurende drie jaar enig ambt te bekleden.

Tegen de Roermondse oud-wethouder Schreurs is een taakstraf van 180 uur geëist alsmede de ontzetting uit het recht om enig ambt op gemeentelijk niveau te bekleden voor 2 jaar.
 

Gerelateerde berichten