Politieonderzoek integriteit giften: slager keurt eigen vlees

Onlangs brak NRC het nieuws betreffende het plichtsverzuim en integriteitskwesties binnen de bestuurlijke top van het politiekorps. Uit intern politieonderzoek, voortkomende uit het kaartjesschandaal rondom Ad Smit, blijkt dat functionarissen zich hebben laten fêteren met gratis kaartjes. Hieronder waren onder meer concerten in de Ziggo Dome en voetbalwedstrijden. Het betreft onder meer Leen Schaap, die juist zelf is aangesteld om integriteitsmisstanden bij de uitrukdiensten van de Amsterdamse brandweer aan te pakken. De politie wil nu disciplinaire maatregelen opleggen aan een enkele (voormalig) topambtenaren van het politiekorps.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Meer onderzoeken naar integriteitsschendingen bij politie

De politie heeft vorig jaar 1509 onderzoeken gedaan naar de integriteit van politie-agenten. Dat zijn er 150 meer dan in 2016. Dat blijkt uit cijfers van de politie. Misbruik van positie en geweld waren de meest voorkomende klachten.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Politieman verduistert geïnde verkeersboetes

Het Openbaar Ministerie Limburg verdenkt een politieman, werkzaam in Maastricht, van verduistering van geïnde verkeersboetes. In 2017 heeft hij meer dan 15 Belgische autobestuurders contant de boete - oplopend tot € 260,00 - laten betalen na een verkeersovertreding. Dit geld stak hij in eigen zak. Het Openbaar Ministerie Limburg onderzoekt of het bij de nu bekende automobilisten blijft of dat de omvang van de verduistering groter is.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Om stelt hoger beroep in tegen politiemol.

De rechtbank veroordeelde de 31-jarige hoofdverdachte uit Weert tot vijf jaar gevangenisstraf voor het overgrote deel van de verdenkingen, maar sprak hem bij de verdenking passieve ambtelijke omkoping vrij voor het onderdeel ‘het aannemen van geld’.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Politiemol veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf

Aspirant-rechercheur Mark M. - beter bekend als de politiemol - is door de rechtbank veroordeeld tot vijf jaar cel, dezelfde straf als het Openbaar Ministerie eerder eiste. De rechtbank acht wezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het lekken uit politiesystemen, omkoping, witwassen en computervredebreuk op grote schaal.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Vijf jaar gevangenisstraf geeïst tegen politiemol

Het Openbaar Ministerie Oost-Brabant heeft op 16 januari voor de rechtbank in Den Bosch tegen de 31-jarige hoofdverdachte uit Weert een gevangenisstraf van 5 jaar geëist. Hij wordt verdacht van schending van het ambtsgeheim, computervredebreuk, omkoping, deelname aan een criminele organisatie, witwassen en bezit van valse reisdocumenten.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Kritiek op onderzoek ‘politiemol’

In het onderzoek naar de van grootschalige corruptie verdachte politierechercheur Mark M. uit Weert heeft de rijksrecherche slechts voor een fractie zicht gekregen op de criminele verdiensten die de agent volgens schattingen van de politie heeft gemaakt met het jarenlang verkopen van vertrouwelijke politie-informatie. Binnen de politie valt veel kritiek te horen op de wijze waarop het corruptie-onderzoek in eigen kring afgelopen 2,5 jaar is uitgevoerd.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

OM vervolgt voormalig COR-voorzitter

Het Openbaar Ministerie gaat de voormalig voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad van de politie strafrechtelijk vervolgen. Het onderzoek door de rijksrecherche is afgrond. Het proces-verbaal is ingediend bij het Landelijk Parket van het OM en door de officier van justitie beoordeeld. De uitkomst is dat de voormalig voorzitter, diens echtgenote en een ondernemer uit Almere worden gedagvaard.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Voormalig COR-voorzitter ontslagen

Korpschef Erik Akerboom heeft de voormalig voorzitter van de COR ontslag aangezegd. Aanleiding voor het ontslag is zeer ernstig plichtsverzuim. Volgens de korpschef is de voormalig voorzitter ‘bij herhaling onverantwoordelijk omgegaan met financiële middelen van de politie’. Een aantal uitgaven is bovendien niet of niet volledig verantwoord. Daarnaast heeft de voormalig voorzitter meerdere interne regels overtreden.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Wetsvoorstel: screening van politiemensen uitgebreid

Een andere opzet van de screening van ambtenaren van politie moet helpen de integriteit van de politie beter te waarborgen. Kern van het voorstel is de betrouwbaarheid van de ambtenaar van politie tijdens de werkzaamheden permanent te beoordelen en niet alleen incidenteel, zoals bij de selectie. Hetzelfde geldt voor externe partijen die voor de politie werken, bijvoorbeeld ICT-personeel. Het  betreffende wetsvoorstel van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) is vandaag voor advies naar verschillende instanties gestuurd, waaronder de politie, het Openbaar Ministerie en de Autoriteit Persoonsgegevens.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF