Bescherming van klokkenluiders van belastingontduiking

In november heeft de Juridische Commissie van het Europees Parlement (JURI) vóór de EU-klokkenluidersrichtlijn gestemd. Transparency International meldt nu echter dat de Juridische dienst van de Raad van de Europese Unie (JUR) de Europese Commissie heeft aangeraden klokkenluiders die informatie over belastingontwijking of -ontduiking lekken in een aparte regeling op te nemen. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Speaking up about compliance and ethics: insights from the Caribbean

As various new laws make it obligatory to have a professional whistleblowing infrastructure in place to report all sorts of wrongdoings, one important reason for implementing a whistleblowing system is “to be compliant”. The increasing attention for compliance we are experiencing in Europe seems to absorb the field of “ethics”. Is this trend noticeable in other parts of the world?

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

'Bijtijds luisteren voorkomt klokkenluiden'

Werkgevers moeten interne meldingen van misstanden serieus nemen en niet achter de melder aangaan. Omkoping kunnen zij voorkomen door werknemers beter toe te rusten voor de commerciële druk in opkomende markten. Dat stelden ervaringsdeskundigen en experts op een bijeenkomst van Transparency International Nederland.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Transparency International: Ook Frankrijk heeft een Huis voor Klokkenluiders

Na een project van 10 jaar is het eindelijk zo ver: ook Frankrijk heeft een Huis voor Klokkenluiders. Dit huis, een initiatief van 17 organisaties en vakbonden, is uniek. In de aanloop naar de oprichting van het huis, is door de betrokken organisaties en advocaten al in het kader van het project advies gegeven aan diverse bekende klokkenluiders.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Huis voor Klokkenluiders: Nog veel onduidelijkheid over rol vertrouwenspersoon

De rol van vertrouwenspersonen binnen organisaties is vaak onduidelijk. Dat is een van de voornaamste conclusies uit de recente verkenning “De vertrouwenspersoon Integriteit: stand van zaken en ontwikkelingsperspectieven” van het Huis voor Klokkenluiders. Uit het rapport komt naar voren dat werkgevers meer kunnen doen om de deskundigheid van vertrouwenspersonen te ontwikkelen, hun positie te versterken en om meer werk te maken van een veilige organisatiecultuur.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF