Ruim 402 miljoen euro afgepakt in strafrechtketen

Het afpakresultaat voor 2016 komt op een totaal van 402.081.905 euro. Dat bedrag is afgepakt in de strafrechtketen en vloeit in de schatkist. Het bedrag is het resultaat van de samenwerking tussen een groot aantal overheidsdiensten, zoals de Politie, FIOD, Douane, Domeinen Roerende Zaken, het Centraal Justitieel Incassobureau, het Openbaar Ministerie en andere partners.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Een taakstraf voor corruptie – effectief en afschrikwekkend?

Wanneer lokale bestuurders in de Verenigde Staten betrokken zijn in corruptie en fraude, kunnen zij rekenen op langdurige celstraffen, zonder strafvermindering. Eerder dit jaar werd de Roermondse wethouder Jos van Rey veroordeeld vanwege corruptie, ‘verkiezingsgeknoei’ en het schenden van de geheimhoudingsplicht van de vertrouwenscommissie en kwam ondanks de stevige delictsomschrijving weg met een taakstraf van 240 uur. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Immuniteit van overheidsfunctionarissen bij corruptie

Onlangs heeft de University of Columbia het rapport “Accountability in Foreign Courts for State Officials Serious Illegal Acts” gepubliceerd. Het rapport beschrijft in hoeverre overheidsfunctionarissen onschendbaar zijn in het geval van ernstige criminele misdaden zoals corruptie. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Italiaanse Openbaar Ministerie vervolgt Shell wegens omkoping voormalige Nigeriaanse minister

Vier topmanagers van Shell worden er door de Italiaanse justitie van verdacht een voormalige Nigeriaanse minister te hebben omgekocht om olie te mogen winnen in het land.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Compliance en internationaal zakendoen

Ons Nederlandse bedrijfsleven is internationaal georiënteerd. Dit biedt mooie kansen, maar dit brengt tevens uitdagingen met zich mee. Niet in de laatste plaats op gebied van compliance. Het huidige rumoer rondom de Panama Papers en een aantal strafrechtelijke schikkingen onderstrepen dit. Kortom, aan het internationaal zakendoen kleven specifieke compliancerisico’s. Uitdagende materie want het draait niet alleen om kennis van buitenlandse wet- en regelgeving. Ook vergt dit inzicht in de (verschillende) buitenlandse mores en de wijze(n) waarop buitenlandse toezichthouders en strafrechtelijke autoriteiten opereren.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Grading the DOJ's Foreign Corrupt Practices Act 'Pilot Program'

This article grades the pilot program by addressing the following issues: the obvious logical gap in the pilot program; how the pilot program, both in terms of rhetoric and substance, is really nothing new; why the corporate community should take the pilot program with a grain of salt; and how the pilot program falls short of accomplishing the laudable goals articulated by the DOJ compared to other alternatives previously advanced. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Verslag van seminar corruptiebestrijding in Nederland van Transparency International: Corruption Perceptions Index met namen van bedrijven?

Op 26 mei jl. vond de door Transparency International Nederland georganiseerde seminar ‘bestrijding van corruptie in Nederland - preventie, detectie, handhaving’ plaats. In het tropenmuseum te Amsterdam verzamelden zakenmensen, ambtenaren, leden van TI en overige geïnteresseerden zich om van verscheidene experts de laatste ontwikkelingen op het gebied van corruptiebestrijding te horen. 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

OESO publiceert nieuwe versie Nationale Contactpunten voor internationale samenwerking

In juni is door de OESO een nieuwe versie van de 'Country Contact Points for International Co-operation' gepubliceerd. Deze publicatie bevat een lijst met Nationaal Contactpunten (NCP) voor partijen bij het OESO Anti-Corruptieverdrag. Ieder land dat de OESO-richtlijnen onderschrijft beschikt over een Nationaal Contactpunt. In totaal hebben 41 landen het verdrag geratificeerd, waaronder Nederland.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

'Internationale corruptiebestrijding in Nederland'

Internationale corruptie is een fenomeen dat al enige tijd in de aandacht staat. Sinds 2001 is in Nederland het omkopen van buitenlandse ambtenaren door een Nederlander strafbaar, zelfs wanneer de omkoping geheel in het buitenland heeft plaatsgevonden. De eerste ruim 10 jaar na inwerkingtreding van de ruimere Nederlandse strafbaarstelling van omkoping hadden bedrijven echter ogenschijnlijk weinig te vrezen van vervolging in Nederland wegens omkoping in het buitenland. De afgelopen 5 jaar lijkt daar echter verandering in te komen. Hoewel er (nog) geen Nederlandse strafrechtelijke veroordeling van een bedrijf wegens grensoverschrijdende omkoping is geweest, is wel degelijk een tendens van een actievere aanpak door de Nederlandse autoriteiten waarneembaar, met als voorlopig belangrijkste wapenfeit de megaschikking met telecomprovider VimpelCom. Dit van oorsprong Russische bedrijf zou zich schuldig hebben gemaakt aan onder meer ambtelijke omkoping rondom en na de toetreding tot de Oezbeekse telecommarkt.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

OESO: internationaal uiteenlopende regelgeving en lage boetes maken dat omkoping loont

Internationaal uiteenlopende regelgeving en lage boetes maken dat omkoping loont - ookal worden bedrijven uiteindelijk gepakt, aldus de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). 

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF