Aanhouding in onderzoek lek benoeming burgemeester ’s-Hertogenbosch

De Rijksrecherche heeft op 29 augustus een 55-jarige man uit ’s-Hertogenbosch aangehouden vanwege zijn mogelijke betrokkenheid bij het lekken van informatie uit de vertrouwenscommissie rondom de benoeming van de nieuwe burgemeester van ’s-Hertogenbosch.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Veroordeling advocaten wegens medeplegen schending ambtsgeheim, vrijspraak omkoping

Rechtbank Amsterdam 3 augustus 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:5534 en ECLI:NL:RBAMS:2017:5530

De Rechtbank Amsterdam heeft twee letselschadeadvocaten veroordeeld wegens het medeplegen van schending van het ambtsgeheim van een politievrijwilligster.De verdenking was dat deze twee advocaten en andere medewerkers van hun advocatenkantoor in ruil voor giften en gratis diensten van een politievrijwilligster vertrouwelijke informatie over verkeersongevallen hebben gekregen. De politievrijwilligster mocht die informatie niet verstrekken en schond door het verstrekken haar geheimhoudingsplicht.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Politieagent aangehouden wegens verdenking schending ambtsgeheim

Op 2 augustus 2017 is een medewerker (37) van de politie Zeeland-West-Brabant aangehouden en in verzekering gesteld. De man wordt verdacht van het plegen van schending van het ambtsgeheim. Hij zou vertrouwelijke informatie hebben doorgespeeld aan derden. Hij wordt ook verdacht van bezit en verhandelen van verdovende middelen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Onderzoek naar verdachte politiecommissaris afgerond, OM gaat (mogelijk) vervolgen

Het onderzoek door de rijksrecherche naar de van verduistering verdachte politiecommissaris van de eenheid Amsterdam is afgerond. Na bestudering van het dossier is het Openbaar Ministerie (OM) van oordeel dat de 64-jarige politieman een strafbaar feit heeft gepleegd. Het OM wil hem daarvoor strafrechtelijk vervolgen, maar dit besluit is nog niet definitief.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Gevangenisstraf voor schending van een ambtsgeheim

Rechtbank Gelderland 4 mei 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:2515

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het meermalen medeplegen van schending van een ambtsgeheim. Het initiatief lijkt hierbij te zijn uitgegaan van verdachte. Hij heeft zijn stiefdochter, zijnde politieambtenaar, meermaals gevraagd om informatie te verstrekken met betrekking tot subjecten die gerelateerd zijn aan het strafrechtelijke onderzoek naam 6. Deze informatie heeft hij vervolgens doorgespeeld naar verdachten binnen dit onderzoek, terwijl hij wist dat deze vertrouwelijke informatie afkomstig was uit politiesystemen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Gevangenisstraffen voor (medeplegen) schending ambtsgeheim

Rechtbank Gelderland 4 mei 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:2507

De rechtbank Gelderland veroordeelde een 34-jarige politieagente en haar 69-jarige (ex-)stiefvader uit Arnhem voor (het medeplegen van) schending van een ambtsgeheim. Zij kregen een gevangenisstraf van 6 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk, opgelegd.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Vrijspraak gemeenteraadslid Heerlen: geen sprake van schending van zijn ambtsgeheim vanwege vervallen verplichting tot geheimhouding

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 24 april 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:1789

Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat hij een geheim dat hij als gemeenteraadslid van Heerlen verplicht was te bewaren, opzettelijk heeft geschonden door op 8 mei 2013 bepaalde informatie te publiceren op de website van de politieke partij van verdachte, te weten financiële informatie afkomstig uit bescheiden die onder oplegging van geheimhouding ter inzage waren gelegd voor leden van de gemeenteraad

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Voormalig burgerraadslid Geldermalsen veroordeeld voor schending ambtsgeheim

De rechtbank Gelderland heeft een (inmiddels) 63-jarige man uit Son en Breugel veroordeeld voor schending van de geheimhoudingsplicht die hij als burgerraadslid had. De man moet een geldboete van 1.500 euro betalen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Hero Brinkman aangehouden op verdenking van schenden ambtsgeheim

Politieman en voormalig lid van de Tweede Kamer Hero Brinkman is afgelopen maandag aangehouden door de politie op verdenking van schending van zijn ambtsgeheim. Hij wordt er naar verluidt van verdacht vertrouwelijke politie-informatie te hebben gelekt naar De Telegraaf.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Overheid zet in op aanpak corruptie bij eigen diensten

De onderzoekers vallen over elkaar heen in de Rotterdamse haven en politiebureaus. Vier overheidsorganen hebben opdracht gegeven voor grote corruptie-analyses. De overheid zet groot in om corruptie bij de eigen diensten aan te pakken.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF