Meer bescherming voor klokkenluiders: Europese Commissie stelt nieuwe, EU-brede regels vast

De Europese Commissie stelt nieuwe wetgeving voor om de bescherming van klokkenluiders in de hele EU te versterken. Het voorstel waarborgt klokkenluiders die inbreuken op het EU-recht melden, een hoog niveau van bescherming via EU-brede normen. De nieuwe wetgeving creëert veilige kanalen om misstanden te melden, zowel binnen een organisatie als aan publieke autoriteiten. Ze zal klokkenluiders ook beschermen tegen ontslag, demotie en andere vormen van vergelding en de nationale autoriteiten ertoe verplichten de burger te informeren en overheidsinstanties opleidingen over omgaan met klokkenluiders aan te bieden.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

EU-regels om 'sjoemeldiesels' te voorkomen

Strengere Europese toelatingsregels voor nieuwe auto’s moeten gesjoemel met emissiewaarden zoals met het dieselschandaal in de toekomst voorkomen. Het Europees Parlement heeft ingestemd met de aanscherping van voorschriften voor typegoedkeuringen van auto’s. De wet gaat in vanaf 2020.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Strengere regels voor politieke partijen EU

Alleen nationale partijen kunnen voortaan nog een Europese partij oprichten die in aanmerking komt voor EU-subsidie. Het Europees Parlement heeft daarmee ingestemd (561 tegen 89), onder meer om te voorkomen dat door een enkel individu opgerichte partijen geld opstrijken.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Comparing Anti-Corruption Legal Frameworks Across Europe

Understanding the regulatory landscape and risk of corruption is no easy task for organizations wanting to do business in Europe. Even in the European Union, where market rules are largely harmonized within the bloc, corruption levels as well as anti-corruption laws and their enforcement differ vastly from country to country.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Bronbescherming journalisten geregeld

Journalisten hoeven in strafzaken hun bronnen niet te onthullen. Een Kamermeerderheid gaat akkoord met een wetsvoorstel van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) waarin dit wordt vastgelegd. Grapperhaus legt het recht op bronbescherming voor journalisten vast in het Wetboek van Strafvordering. Journalisten die zich op professionele wijze bezighouden met berichtgeving en degenen die daarvoor gegevens verstrekken, moeten zich door dit verschoningsrecht extra beschermd voelen.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF