Leidraad voor in ontvangstnemen en afhandelen van interne melding over een (dreigende) misstand

Het is van belang voor bedrijven om op de hoogte te zijn van (dreigende) misstanden, teneinde financiële schade en reputatieschade te voorkomen. Melders zijn in de meeste gevallen verplicht om de interne meldregeling te volgen en een vermoeden van een misstand eerst intern te melden. Een goede meldprocedure kan voorkomen dat een persoon in juridische zin een externe melding mag doen bij een toezichthouder of het Huis voor klokkenluiders.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Wildgroei aan meldpunten maakt het klokkenluiders nóg moeilijker,

Voorkom overbodige loketten en maak het Huis voor Klokkenluiders hét externe meldpunt. Dan kunnen melders van misstanden op het werk zo snel mogelijk weer door met hun leven, betoogt Wilbert Tomesen, voorzitter van het Huis voor Klokkenluiders.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Geen verband gevonden tussen ontslag medewerker waterschap en melding over vermoeden van misstand

Een medewerker bij een waterschap die bij zijn werkgever als klokkenluider een vermoeden van een misstand meldde, is niet aantoonbaar als gevolg daarvan ontslagen. Het Huis voor Klokkenluiders heeft in een onderzoek geen feiten gevonden die aantonen of aannemelijk maken dat het melden van (het vermoeden van) een misstand de oorzaak is van het negatieve oordeel over het functioneren van de medewerker en uiteindelijk zijn ontslag.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Huis voor klokkenluiders: niet elke benadeling is verboden

Op 1 mei jongstleden maakt het Huis voor Klokkenluiders zijn eerste twee onderzoeksrapporten openbaar. Beide gingen over de vraag of de melder was benadeeld door zijn werkgever als gevolg van de melding. Het rapport laat op een heldere manier zien wat er kan mislopen met melders en meldingen. De melder kreeg de ‘lastige mensenaanpak’. In dit artikel bespreekt de auteur het tweede rapport over een gemeentelijk toezichthouder die stelde onterecht benadeeld te zijn na het doen van een melding van een misstand.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Nieuwe Europese initiatieven voor klokkenluiders

De Europese commissie heeft een richtlijn voor de bescherming van klokkenluiders in zowel publieke als private organisaties voorgesteld. Daarnaast hebben een aantal instanties die instaan voor klokkenluidersbescherming en onderzoek naar misstanden die zij melden een Europees netwerk opgezet om kennis en ervaringen te delen over hoe om te gaan met de uitdagingen van klokkenluidersbescherming. Leidt dit tot betere bescherming voor melders van maatschappelijke misstanden? En wat kunnen we van de praktijk in andere Europese landen leren?

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF