Geen verband gevonden tussen ontslag medewerker waterschap en melding over vermoeden van misstand

Een medewerker bij een waterschap die bij zijn werkgever als klokkenluider een vermoeden van een misstand meldde, is niet aantoonbaar als gevolg daarvan ontslagen. Het Huis voor Klokkenluiders heeft in een onderzoek geen feiten gevonden die aantonen of aannemelijk maken dat het melden van (het vermoeden van) een misstand de oorzaak is van het negatieve oordeel over het functioneren van de medewerker en uiteindelijk zijn ontslag.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Huis voor klokkenluiders: niet elke benadeling is verboden

Op 1 mei jongstleden maakt het Huis voor Klokkenluiders zijn eerste twee onderzoeksrapporten openbaar. Beide gingen over de vraag of de melder was benadeeld door zijn werkgever als gevolg van de melding. Het rapport laat op een heldere manier zien wat er kan mislopen met melders en meldingen. De melder kreeg de ‘lastige mensenaanpak’. In dit artikel bespreekt de auteur het tweede rapport over een gemeentelijk toezichthouder die stelde onterecht benadeeld te zijn na het doen van een melding van een misstand.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Nieuwe Europese initiatieven voor klokkenluiders

De Europese commissie heeft een richtlijn voor de bescherming van klokkenluiders in zowel publieke als private organisaties voorgesteld. Daarnaast hebben een aantal instanties die instaan voor klokkenluidersbescherming en onderzoek naar misstanden die zij melden een Europees netwerk opgezet om kennis en ervaringen te delen over hoe om te gaan met de uitdagingen van klokkenluidersbescherming. Leidt dit tot betere bescherming voor melders van maatschappelijke misstanden? En wat kunnen we van de praktijk in andere Europese landen leren?

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

De ‘lastige-mensenaanpak’: schending van het benadelingsverbod

Op 1 mei 2019 maakte het Huis voor Klokkenluiders zijn eerste twee onderzoeksrapporten openbaar. Beide gingen over de vraag of de melder was benadeeld door zijn werkgever als gevolg van de melding. De bespreking van de juridische implicaties van de keuze om een bejegingsonderzoek door het Huis in te voeren, namelijk een merkwaardige samenloop van onderzoeken.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Artikel: Klokkenluiders, Compliance en cultuur

Klokkenluiders confronteren zowel zichzelf als hun omgeving met zware morele dilemma’s. Werknemers die een misstand binnen hun bedrijf of overheidsdienst op het spoor komen, worstelen met de vraag of zij dat aan het licht moeten brengen. En zo ja, moeten zij dan eerst gebruik maken van interne meldprocedures, of mogen zij hun kennis zonder toestemming van hun superieuren met de buitenwereld delen? Deze werknemers moeten bepalen wat er voor hen zwaarder weegt: hun professionele plicht om bedrijfs- en staatsgeheimen te bewaren, of hun burgerplicht om het publiek te waarschuwen voor corruptie, fraude en ander wangedrag? Daar komt nog een persoonlijk dilemma bij: als medewerkers besluiten om hun werkgever in een kwaad daglicht te stellen, riskeren zij verzuurde verhoudingen op de werkvloer, een einde aan hun carrière en – in extreme gevallen – zelfs juridische vervolging. Is dat het allemaal wel waard?

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF