Richtlijnen (relatie-)geschenken & gastvrijheid voor lucht- en ruimtevaart- en defensie-industrie

Het International Forum on Business Ethical Conduct (IFBEC) heeft onlangs richtlijnen gepubliceerd voor (relatie-)geschenken & gastvrijheid voor lucht- en ruimtevaart- en defensie-industrie. De richtlijnen bieden een wereldwijde standaard voor medewerkers in de lucht- en ruimtevaart en defensie-industrie.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Wie durft het 'monster' van compliance te bemannen?

Het is misschien een wat al te plastische metafoor, zegt Sylvie Bleker-Van Eyk alvast vóórdat ze ’m uitspreekt, maar de afdeling compliance is bij veel bedrijven „een soort stoma die aan de organisatie hangt”. Te vaak zitten bestuurders en managers achterover geleund te wachten tot er een piepje uit de stoma komt – teken dat ergens in het bedrijf bijvoorbeeld witwasconstructies worden genegeerd of steekpenningen betaald.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

The Compliance Process

Even as regulators and prosecutors proclaim the importance of effective compliance programs, failures persist. Organizations fail to ensure that they and their agents comply with legal and regulatory requirements, industry practices, and their own internal policies and norms. From the companies that provide our news, to the financial institutions that serve as our bankers, to the corporations that make our cars, compliance programs fail to prevent misconduct each and every day. The causes of these compliance failures are multifaceted and include general enforcement deficiencies, difficulties associated with overseeing compliance programs within complex organizations, and failures to establish a culture of compliance throughout the organizational structure. In short, creating an effective compliance program is an inherently difficult task.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Over het belang van adequate interne risicobeheersings- en controlesystemen: de UK Bribery Act 2010 en de UK Modern Slavery Act 2015 als inspiratiebron?

In principe 1.2 van de Nederlandse corporate governance code is vastgelegd dat vennootschappen over adequate interne risicobeheersings- en controlesystemen dienen te beschikken. Het bestuur is verantwoordelijk voor het identificeren en beheersen van de risico’s verbonden aan de strategie en de activiteiten van de vennootschap. Op grond van best practice is voorgeschreven dat het bestuur op basis van de risicobeoordeling adequate interne risicobeheersings- en controlesystemen ontwerpt, implementeert en onderhoudt.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

Creating Mechanisms to Get Good Access to Beneficial Ownership Information in International Context

International initiatives to enhance tax compliance and reduce the extent and impact of illicit financial flows have now been ongoing for over two decades, led primarily by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), the Financial Action Task Force (FATF), the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (Global Forum), the European Union (EU), the United Nations Office of Drugs and Crime (UNODC), and the World Bank.

Read More
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF