Wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) dit najaar naar Tweede Kamer

Voor een integrale aanpak van fraude is van essentieel belang dat de bij die aanpak betrokken partijen daarvoor relevante gegevens delen en gezamenlijk verder verwerken, bijvoorbeeld voor het blootleggen van patronen die op witwassen kunnen duiden, of het uitvoeren van risico-taxaties met betrekking tot individuele personen die zich mogelijk aan witwassen schuldig maken.

Om de mogelijkheden hiertoe te verbeteren heeft het kabinet een wetsvoorstel voorbereid dat een betere grondslag voor de gezamenlijke gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden biedt: het wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS).

De Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden biedt:

1. Een heldere basis voor gegevensverstrekking aan samenwerkingsverbanden.
2. Een heldere basis voor gegevensverwerking binnen samenwerkingsverbanden
3. Een passende grondslag voor verstrekking van de resultaten van de verwerking vanuit samenwerkingsverbanden.

Dit wetsvoorstel geeft meer in het bijzonder de mogelijkheid om binnen een samenwerkingsverband bepaalde risico’s met betrekking tot individuele personen in beeld te brengen. Het zou daarmee bijvoorbeeld de infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen (iCOV) de mogelijkheid bieden om de door haar ontwikkelde profielen te matchen met de haar ter beschikking staande gegevens teneinde een lijst te genereren van personen met een groot risico dat zij zich aan witwaspraktijken schuldig maken. Een dergelijke mogelijkheid heeft iCOV nu niet.

De voorgestelde wet biedt ook een betere juridische grondslag om in een samenwerkingsverband gezamenlijk gegevens te verwerken met deels private partijen. Op grond van het wetsvoorstel kunnen bij algemene maatregel van bestuur samenwerkingsverbanden worden ingesteld of aangewezen. Die algemene maatregel van bestuur zal in een nadere regeling van verwerking van gegevens door het samenwerkingsverband moeten voorzien.

Het wetsvoorstel ligt op dit moment voor advies bij de Afdeling advisering van de Raad van State. Na ontvangst van dat advies zal het kabinet het wetsvoorstel zo spoedig mogelijk bij de Tweede Kamer indienen. Het kabinet streeft ernaar het wetsvoorstel dit najaar aan bieden.

Meer informatie:

Lees ook:


Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF