Verbod op sturen e-mails met beschuldiging van omkoping en corruptie

Iemand (valselijk) in de media beschuldigen van een strafbaar feit kan een onrechtmatige daad opleveren, zeker als deze beschuldiging onjuist is. Maar ook niet publiekelijke uitlatingen kunnen onrechtmatig zijn. Het herhaaldelijk sturen van e-mails met ernstige beschuldigingen van omkoping, fraude en corruptie kon volgens de rechter niet door de beugel. Waar kijkt de rechter naar in zaken over onrechtmatige uitlatingen

Lees verder:


Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF