Tweede Kamer zinspeelt op vervolging hoofdofficieren van justitie

De Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid vraagt minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) of strafrechtelijke vervolging mogelijk is van de hoofdofficieren van justitie Marc van Nimwegen en Marianne Bloos wegens onder meer valsheid in geschrifte.

In een lijst van 55 schriftelijke vragen zeggen de Kamerleden te willen weten of door het onderzoek dat de onafhankelijke commissie-Fokkens deed naar integriteitsschendingen in de top van het Openbaar Ministerie „aanwijzingen zijn ontstaan dat betrokkenen strafbare feiten hebben gepleegd”. De parlementsleden zeggen te denken aan een strafrechtelijk onderzoek wegens „het ten onrechte declareren van vergoedingen (valsheid in geschrifte), het ten onrechte gebruikmaken van dienstfaciliteiten (verduistering) dan wel ambtelijke omkoping”.

Lees verder:Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF