Transparency International: Probleem aan de top, waarom hoog-scorende landen in CPI níet corruptievrij zijn

Voor het derde opeenvolgende jaar bestaat de top 8 van de Corruption Perceptions Index (CPI) uit de vier landen in het noorden van Europa – Denemarken, Finland, Zweden en Noorwegen – plus Nieuw-Zeeland, Singapore, Zwitserland en Nederland. Deze landen scoren allemaal tussen de 84 en 88 van de 100 punten op de index.

Hoewel geen enkel land de volledige CPI-score behaalt, hebben de best presterende landen verschillende democratische kenmerken die bijdragen aan hun relatief hoge CPI-scores. Dit omvat sterke instellingen, de rechtsstaat en een hoog niveau van economische ontwikkeling. Als een maatstaf voor corruptie in de publieke sector, beloont de CPI landen waar  het niveau van omkoping, misbruik van publieke middelen, belangenconflicten en andere vormen van corruptie binnen de overheid als laagst worden beschouwd. Dat betekent echter niet dat deze landen corruptievrij zijn.

Lees verder:
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF