Transparency International: Onkostenvergoeding Europarlementariërs moet transparant worden

De Europese Ombudsman Emily O’Reilly heeft op 29 april jl. aanbevolen de discussiestukken over de onkostenvergoeding van Europarlementariërs openbaar te maken. Het Europees Parlement moet transparanter zijn over de miljoenen euro’s aan onkostenvergoedingen waarover de Europarlementariërs vooralsnog geen enkele verantwoording hoeven af te leggen. 

Een werkgroep vanuit het Europees Parlement heeft in het geheim vergaderd over mogelijke hervormingen van de regeling omtrent de onkostenvergoeding. De notities die zijn gemaakt tijdens deze vergaderingen zijn opgevraagd door een groep journalisten, maar het verzoek voor openbaring werd geweigerd. De bescherming van het besluitvormingsproces van het parlement wordt genoemd als reden voor geheimhouding.

Lees verder:


Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF