Transparency International: Daadkrachtige aanpak van buitenlandse financiering politieke partijen blijft uit

Sinds minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) aan het begin van dit jaar bekendmaakte dat er een verbod komt op donaties van buiten de EU aan Nederlandse politieke partijen, blijft het vooral erg stil. Dit terwijl er ook op het huidige voorstel het een en het ander valt aan te merken.

De vraag hoe openheid over giften aan Nederlandse politieke partijen te reguleren, speelt al lange tijd. Sinds 1999 geldt dat giften boven de 4500 euro van niet-natuurlijke personen openbaar moeten worden gemaakt. Tot 2013 gebeurde dat in de financiĆ«le jaarverslagen van de partijen, maar met de Wet financiering politieke partijen uit datzelfde jaar werd openbaarmaking in publiek toegankelijke registers verplicht. Zware sancties op het overtreden van de wet zijn er echter niet: de minister kan alleen een geldboete opleggen van hoogstens 25.000 euro.

Lees verder:


Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF