Ontnemingsprocedure Van Rey: rechter vraagt om minder starre opstelling

De rechtbank in Rotterdam zinspeelt op een schikking in de ontnemingszaak tussen politicus Jos van Rey en het Openbaar Ministerie. Hij drong er bij het OM en Van Rey op aan zich minder star op te stellen.

Het OM probeert via een ontnemingsprocedure een kleine drie ton van de ex-VVD'er terug te vorderen in vervolg op zijn eerdere veroordeling wegens omkoping, stembusfraude, lekken van vertrouwelijke informatie en witwassen.

De rechter suggereerde vrijdag dat beide partijen toch nog maar eens met elkaar in gesprek gaan. 'Het ligt niet voor de hand dat het hele bedrag van 3 ton wordt toegewezen en ook niet dat het wordt afgewezen', lichtte hij een tip van de sluier op. 'Ik wil u nadrukkelijk verzoeken om er eens over na te denken. U kunt uw hakken in het zand steken, meneer Van Rey, het OM heeft wellicht een wat starre houding. Maar soms moeten principes aan de kant voor de goede zaak', aldus de rechter.

Van Reys advocaat Gitte Stevens liet al weten dat praten altijd kan. 'Maar daar ben ik niet bij', zei Van Rey direct al. Als ze er niet uitkomen, dan zal de ontnemingszaak waarschijnlijk dit najaar inhoudelijk worden behandeld. Van Rey werd vorig jaar in hoger beroep veroordeeld tot een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf. Hij zou giften hebben aangenomen van Piet van Pol, die projecten voor de gemeente realiseerde en met wie hij al meer dan veertig jaar bevriend is. Daarnaast is hij veroordeeld voor onder meer het lekken van vertrouwelijke informatie uit de sollicitatieprocedure voor een nieuwe burgemeester in Roermond.

Bron: Buitenlands Bestuur


Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF