Onderzoek naar Huis voor Klokkenluiders zélf door meldingen misstanden

Twee klokkenluiders hebben melding gedaan vanwege vermeende misstanden bij het Huis voor Klokkenluiders. Het gaat om een melding over het algemeen functioneren van het Huis en een melding over de benoemingsprocedure van de huidige voorzitter, Wilbert Tomesen. De minister van Binnenlandse Zaken schrijft aan de Kamer dat er een onderzoek wordt gestart naar de mogelijke misstanden bij het Huis.

De melding is op 17 september 2018 bij het ministerie binnengekomen. Direct na de ontvangst zijn er op verzoek van de melders verschillende gesprekken gevoerd om de melding compleet en helder te krijgen.

Het Huis voor Klokkenluiders is als zelfstandig bestuursorgaan onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gebracht en tegelijkertijd op grote afstand gezet om de onafhankelijkheid te waarborgen.

De Nationale ombudsman is bevoegd tot het doen van onderzoek naar gedragingen van bestuursorganen van het Rijk, zoals het Huis voor Klokkenluiders. Hij zal onderdeel 1 van de melding, ten aanzien van het algemeen functioneren van het Huis, spoedig in behandeling nemen en zoals gebruikelijk een onafhankelijk oordeel vormen.

Omdat onderdeel 2 van de meldingen ziet op de benoemingsprocedure van de voorzitter van het Huis en die procedure onder verantwoordelijkheid van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft plaatsgevonden, zal de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deze in behandeling nemen.

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF