Ollongren wil meer openheid lokale partijen over geld

Er komen bindende regels voor giften aan lokale en regionale partijen. Nu zijn dat soort bepalingen er alleen voor landelijke partijen en minister Ollongren wil daar verandering in brengen.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft ze dat door het ontbreken van bindende regels nu niet duidelijk genoeg is hoe niet-landelijke partijen worden gefinancierd. Een van de eisen waar landelijke partijen nu wel en lokale niet aan moeten voldoen is dat ze giften van boven de 4.500 euro openbaar moeten maken.

"In de Wet financiering politieke partijen (Wfpp) is bepaald dat van anonieme giften boven € 1.000, de politieke partij het gedeelte boven € 1.000 op een daartoe door de toezichthouder aan te wijzen rekening overmaakt. Voorts zullen in het voorstel tot aanpassing van de Wfpp, dat ik begin 2020 in procedure ga brengen, de transparantieregels op de volgende wijze verder worden verbeterd:

• De regels voor giften van rechtspersonen worden aangescherpt. Hierdoor wordt duidelijker wie de uiteindelijk belanghebbenden achter deze rechtspersonen zijn.

• Giften van buiten de EU en de Europese Economische Ruimte (EER) worden verboden en giften uit EU-lidstaten niet zijnde Nederland en de EER moeten allemaal openbaar worden gemaakt.

• Stichtingen ten behoeve van individuele kandidaat-Kamerleden worden onder de reikwijdte van de Wfpp gebracht, zodat voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen ook giften aan kandidaten transparant worden. "


Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF