NOvA: Voorstellen inperking verschoningsrecht miskennen belang,

Over de aard en omvang van het verschoningsrecht bestaan volgens de NOvA onduidelijkheden en misvattingen. Recent zijn hierover ook Kamervragen gesteld aan de minister van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming.

Dat het publieke debat over dit onderwerp op basis van de juiste feitelijke en juridische uitgangspunten en argumenten wordt gevoerd, vindt de NOvA belangrijk. Om hieraan een bijdrage te leveren, stuurde de beroepsorganisatie van de advocatuur deze week een Kamerbrief. Algemeen deken Johan Rijlaarsdam wijdt zijn blog ook aan het belang van het verschoningsrecht.

Lees verder:

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF