Leidraad voor in ontvangstnemen en afhandelen van interne melding over een (dreigende) misstand

Het is van belang voor bedrijven om op de hoogte te zijn van (dreigende) misstanden, teneinde financiële schade en reputatieschade te voorkomen. Melders zijn in de meeste gevallen verplicht om de interne meldregeling te volgen en een vermoeden van een misstand eerst intern te melden. Een goede meldprocedure kan voorkomen dat een persoon in juridische zin een externe melding mag doen bij een toezichthouder of het Huis voor klokkenluiders.

Deze leidraad bevat een stappenplan dat met name bedoeld is voor organisaties die geen meldregeling hebben, of die twijfelen aan de volledigheid of juistheid van hun meldregeling.

Lees verder:

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF