Interview met Wilbert Tomesen (voorzitter van het Huis voor Klokkenluiders)

Nederland kent sinds juli 2016 een zelfstandig bestuursorgaan belast met het opvolgen van meldingen van misstanden bij organisaties: het Huis voor Klokkenluiders. Een instituut met, als enige ter wereld, een wettelijke verankering voor advies en onderzoek samen. Het Huis had een nogal bewogen start, maar is nu bezig met een ‘herstart’. Er kwam ook een nieuwe voorzitter, Wilbert Tomesen. In dit gesprek geeft hij de status quo en specificeert de drie pijlers van Huis: advies, onderzoek en preventie. En hij komt met een ferm agendapunt voor bestuurlijk Nederland: neem de vertrouwenspersoon serieus.

Lees verder:


Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF