Interne onderzoeken: de zorgplicht en civiele aansprakelijkheid van de (forensische) accountant tegenover derden

Accountants dienen in de uitvoering van hun werkzaamheden, waaronder (interne) onderzoeken jegens derden, de in het maatschappelijk verkeer vereiste zorgvuldigheid in acht te nemen. Dat heeft de Hoge Raad eerder dit jaar in een Caribische zaak bevestigd.

Accountantskantoor Ernst & Young (EY) heeft een persoonsgericht onderzoek uitgevoerd naar de gedragingen van de algemeen directeur van een stichting op Aruba. Aanleiding voor dit onderzoek was dat het bestuur aanwijzingen had verkregen dat er mogelijke onregelmatigheden hadden plaatsgevonden door of namens de directie van de stichting in relatie tot misbruik van (financiële) middelen. 

Lees verder:
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF