In plaats van een bonus van € 100.000 een boete van € 700.000

Het merendeel van de arbeidsovereenkomsten bevat een bepaling over het verrichten van nevenwerkzaamheden door de werknemer. Soms is dat een verbod, soms is dat een toestemmingsvereiste en soms louter een meldingsplicht. Aan het beding kan een boeteclausule zijn verbonden. Overtreding van zo’n beding levert verzuim door de werknemer op en kan zorgen dat de werknemer een boete verschuldigd is. Dit heeft een oud-werknemer van een Amsterdams bedrijf in de offshore-industrie aan den lijve ondervonden.

Lees verder:


Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF