Huis voor klokkenluiders: niet elke benadeling is verboden

Op 1 mei jongstleden maakt het Huis voor Klokkenluiders zijn eerste twee onderzoeksrapporten openbaar. Beide gingen over de vraag of de melder was benadeeld door zijn werkgever als gevolg van de melding. Het rapport laat op een heldere manier zien wat er kan mislopen met melders en meldingen. De melder kreeg de ‘lastige mensenaanpak’.

In dit artikel bespreekt de auteur het tweede rapport over een gemeentelijk toezichthouder die stelde onterecht benadeeld te zijn na het doen van een melding van een misstand. Hij werd, hoewel er een misstand was, grotendeels in het ongelijk gesteld. In dit rapport blijkt de volgorde van gebeurtenissen cruciaal te zijn voor de vraag: was er een causaal verband tussen de melding en de benadeling? Verder komt de vraag naar voren: wat is een melding volgens de Wet?

Lees verder:Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF