Grapperhaus: WODC-klokkenluidster verdient respect

Minister Grapperhaus vindt dat de klokkenluidster die klaagde over politieke inmenging bij WODC-rapporten, groot respect verdient. De minister benadrukte in de Tweede Kamer dat ze als individu in een organisatie heeft duidelijk gemaakt dat volgens haar iets niet goed ging. De Kamer drong aan op eerherstel voor de vrouw: ook volgens een onderzoeksrapport heeft het ministerie van Justitie haar klacht niet adequaat behandeld.

Grapperhaus zei dat de vrouw op goede gronden met haar melding is gekomen. Hij heeft inmiddels zelf met haar gepraat. De minister wilde vanwege de privacy verder niet op dat onderhoud ingaan, maar hij zei ook dat hij bereid is tot meer gesprekken. De onderzoekster is nu met pensioen.

Meer op afstand

De WODC-affaire kwam eind 2017 naar buiten via Nieuwsuur. Dat programma meldde toen dat het ministerie van Justitie onderzoekers van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) heeft geprobeerd te beïnvloeden en dat inderdaad conclusies zijn aangepast. Grapperhaus stelde daarop drie commissies in, die met kritische rapporten kwamen over de gang van zaken.

Grapperhaus nam diverse maatregelen; zo wordt de onafhankelijke positie van het WODC meer gewaarborgd en het instituut wordt in een ander gebouw gehuisvest. Er komt een duidelijker afscheiding tussen beleid en onderzoek. De minister erkent dat de grenzen eerder niet duidelijk genoeg waren.

Cultuurverandering

Grapperhaus benadrukte in de Kamer dat bewindslieden "geen politieke sturing" mogen geven om rapporten op een bepaalde manier aan te passen. De minister wilde overigens niet met zoveel woorden uitspreken dat zijn voorganger Opstelten wel politieke sturing heeft gegeven.

De Kamer steunt de maatregelen van de minister over het WODC, maar heeft nog wel twijfels of de gewenste cultuurverandering echt van de grond komt. Veel Kamerleden benadrukken dat het niet bij papieren maatregelen mag blijven.

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF