Brief Hoekstra aan Tweede Kamer over een aantal recente casussen gerelateerd aan corruptie en witwassen

Minister Hoekstra van Financiën heeft op 26 maart jl., mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over een aantal recente casussen gerelateerd aan corruptie en witwassen (de zaak Odebrecht, Troika Laundromat en het boek Moneyland).

De brief bevat, naast een stand van zaken in aantal van deze zaken, een update over andere ontwikkelingen waaronder de voorgenomen Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden. Deze wet zou een grondslag kunnen bieden voor meer structurele vormen van gezamenlijke gegevensverwerking ten behoeve van de bestrijding van witwassen. Over dat wetsvoorstel heeft de Autoriteit persoonsgegevens (AP) begin januari advies uitgebracht. Naar aanleiding van dat advies is het wetsvoorstel aangepast. Dat aangepaste voorstel is eind februari opnieuw aan de AP voorgelegd. De AP zal haar tweede advies naar verwachting binnenkort uitbrengen. De minister van Justitie en Veiligheid streeft ernaar het voorstel daarna snel aan de afdeling Advisering van Raad van State te kunnen voorleggen.

Lees hier de volledige brief.


Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF