Bijna 400 integriteitsmeldingen in Amsterdam: 'Meer aandacht voor ongewenst gedrag'

Bij de gemeente Amsterdam kwamen de afgelopen vier jaar 381 integriteitsmeldingen binnen. Het gaat vooral om diefstal, fraude en ongewenst gedrag.

De meldingen gaan over misstanden bij gemeentepersoneel, waaronder ambtenaren of raadsleden. Het type meldingen loopt enorm uiteen: van fraude tot porno kijken onder werktijd. In 2015 kwamen er 90 meldingen binnen in Amsterdam, meldt NH Nieuws. In 2018 waren dat er 113.

Scherper geworden
Een verklaring heeft de gemeente daar niet voor. Wel geeft een woordvoerder van burgemeester Halsema aan dat Amsterdam scherper is geworden op schendingen. 'De afgelopen jaren is er vanuit het integriteitsbeleid meer aandacht voor het onderwerp ongewenst gedrag gekomen en voor het bespreekbaar maken daarvan.'

Sancties
In 80 gevallen zijn er uiteindelijk sancties opgelegd. Om wat voor maatregelen het gaat, wil de gemeente niet zeggen. Meerdere zaken lopen nog, een deel is zonder straf afgedaan en 47 meldingen zijn nooit opgelost.

'Afhankelijk van de schending wordt er aangifte bij de politie gedaan', aldus de woordvoerder. 'Als uit het onderzoek blijkt dat sprake is van plichtsverzuim, wordt de kwestie voorgelegd aan de Directie Juridische Zaken, zodat een passende straf kan worden opgelegd.'

42 vertrouwenspersonen
Medewerkers kunnen onder meer aankloppen bij een team van 42 vertrouwenspersonen, als ze ergens mee zitten. Mocht het nodig zijn, dan kan een situatie bovendien worden voorgelegd aan medewerkers van Bureau Integriteit.

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF