Asset recovery Kazachstan loopt uit op schandaal: Zwitserland geeft terug aan corrupte overheid

Na een jaar lang onderzoek te hebben verricht, publiceerde het Corruption and Human Rights Initiative (CHRI) vorige week een rapport over de terugvordering van de gestolen gelden in de zogenoemde Kazachstan II zaak. Daarin wordt geconcludeerd dat dit proces gepaard is gegaan met belangenverstrengeling, politieke patronage, fraude en ernstige schendingen van de transparantie- en rapportagevereisten.

In 2011 nam de Zwitserse overheid naar aanleiding van een strafrechtelijk onderzoek $48,8 miljoen aan Kazachse gelden in beslag. De gerechtelijke autoriteiten in Genève maakten weinig tot niets bekend over de inhoud van het verrichte onderzoek. Het zou gaan om vermoedens van witwassen, maar wie hiervan werd verdacht en of hier overheidsfunctionarissen bij betrokken waren, is tot op heden niet naar buiten gebracht. De Zwitserse overheid besloot in samenwerking met de Wereldbank dit geld terug te geven aan de inwoners van Kazachstan. In plaats van de criminele herkomst van het geld bekend te maken, werd het door de Wereldbank en de Kazachse overheid bestempeld als ontwikkelingshulp.

Lees verder:Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF