Artikel: Nieuwe Klokkenluidersrichtlijn

De Europese Commissie publiceerde in 2018 een ‘Voorstel voor een richtlijn inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden’. De richtlijn werd op 17 april 2019 met 591 stemmen voor, 29 stemmen tegen en 33 onthoudingen, goedgekeurd door het Europees Parlement. De richtlijn beoogt een versterkte en geharmoniseerde bescherming voor personen die rapporteren over onrechtmatige praktijken of rechtsmisbruik in een werkgerelateerde context, ook wel gekend als “klokkenluiders”. Het betreft niet alleen werknemers in de klassieke zin, maar onder andere ook overheidspersoneel, zelfstandigen, aandeelhouders, managers, vrijwilligers, stagiairs, etc.

Lees verder:


Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF