Artikel: Een sterke meldcultuur begint bij de manager

Als medewerkers de noodzaak voelen om de klok te luiden buiten de organisatie, dan is dit puur verlies. Verlies voor de medewerker gezien de hoge psychosociale druk die hiermee gemoeid gaat. En verlies voor de organisatie, gezien de gemiste kans een misstand zelf aan te pakken en de exposure te vermijden die gemoeid gaat met een externe melding.

Dit artikel gaat in op de gewenste rol(her)verdeling en het samenspel tussen management en compliance dat nodig is voor een cultuur waarin medewerkers zich vrij voelen om intern aan de bel te trekken. Op die manier kan een dergelijk potentieel verlies omgebogen worden naar een win-win scenario. We sluiten af met conclusies en aanbevelingen voor de (compliance)praktijk.

Lees verder:Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF