Oud-directeur Ballast Nedam: vrijspraak niet-ambtelijke omkoping, veroordeling witwassen van de omkopingsmiddelen (geldbedragen)

Rechtbank Midden-Nederland 10 juli 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:3168

Volgens het OM heeft Ballast Nedam in het verleden buitenlandse ambtenaren in Saoedi-Arabië en Suriname omgekocht om zo grote projecten binnen te slepen. Het OM is een strafrechtelijk onderzoek begonnen tegen Ballast Nedam, een aantal bestuurders van Ballast Nedam en drie accountants van KPMG. In 2012 is er een schikking getroffen met Ballast Nedam. Kort daarna werden strafzaken tegen een aantal bestuursleden van Ballast Nedam geseponeerd. In april van dit jaar bepaalde de rechtbank dat de drie accountants van KPMG niet vervolgd mogen worden. De uitspraken van vandaag gaan over een 74-jarige en een 70-jarige bestuurder van Ballast Nedam die verdacht worden van witwassen. Zij zijn wel vervolgd omdat zij zichzelf verrijkt zouden hebben bij de omkopingen.

Zelfverrijking

De 74-jarige bestuurder van Ballast Nedam verstrekte bedrijfsinformatie over het budget van Ballast Nedam aan een externe adviseur. Hiervoor kreeg hij steekpenningen van de externe adviseur op zijn Zwitserse bankrekening. In totaal ging het in de periode van 1999 tot 2002 om meer dan 2,4 miljoen dollar. Ballast Nedam was hiervan niet op de hoogte. Dit is aan te merken als niet-ambtelijke omkoping. Hiervoor is de bestuurder niet vervolgd omdat dit feit is verjaard. Hij hield de steekpenningen aan op zijn Zwitserse bankrekening, gaf dit geld uit en maakte via de bankrekening van de externe adviseur geldbedragen over naar zijn Nederlandse rekening alsof het om legale inkomsten ging. Daarmee heeft hij zich schuldig gemaakt aan witwassen. De rechtbankvindt, anders dan de officier van justitie, dat een onvoorwaardelijke gevangenisstraf op zijn plaats is. Ook bepaalt de rechtbank dat hij vijf jaar lang geen bestuursfunctie mag vervullen en hij ruim 5,1 miljoen euro aan illegale inkomsten moet terugbetalen aan de Staat.

Vrijspraak

Een andere, 70-jarige, bestuurder van Ballast Nedam die ook verdacht werd van witwassen is vrijgesproken. Hij zou in de periode tussen december 2001 en nu een bedrag van ruim 1,1 miljoen dollar hebben witgewassen via een Zwitserse bankrekening. Witwassen is op 14 december 2001 strafbaar gesteld. Op basis van het dossier kan weliswaar worden vastgesteld dat de bedragen waar het om gaat vóór 1999 op de Zwitserse rekening van verdachte stonden, maar niet kan worden vastgesteld dat de bedragen ook nog op de rekening stonden op 14 december 2001. Zodoende kan niet worden bewezen dat de bestuurder zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen vanaf het moment van de strafbaarstelling. De bestuurder wordt om die reden vrijgesproken.

Uitspraken

 

 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF