Veroordeling Deltour (LuxLeaks) vernietigd door Hof van Cassatie Luxemburg

Het Hof van Cassatie in Luxemburg heeft op 11 januari jl. de veroordeling  van Antoine Deltour vernietigd. Deltour, tot 2010 werkzaam bij PwC, lekte samen met collega Raphaël Halet een groot aantal tax rulings tussen multinationale bedrijven en de Luxemburgse overheid.

Deltour werd begin vorig jaar in hoger beroep, evenals in eerste aanleg, veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden en een geldboete van 1.500 euro wegens diefstal, frauduleuze toegang tot het computersysteem en het witwassen van verkregen gegevens.

Het hof oordeelde dat de onthullingen op het oog op het algemeen belang waren gedaan en sprak Deltour om die reden vrij van het schenden van bedrijfsgeheimen.      

De hoogste rechter in Luxemburg heeft de veroordeling vernietigd. Nu Deltour voldoet aan de criteria van een klokkenluider had hij niet mogen worden veroordeeld, aldus het Hof van Cassatie. In lijn met jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ziet de klokkenluidersstatus op alle verweten gedragingen. Om die reden had het hof Deltour voor alle feiten moeten vrijspreken, niet alleen voor het schenden van bedrijfsgeheimen.

De zaak wordt terugverwezen naar het hof. Daarmee is de zaak met deze uitspraak nog niet tot een einde.   

Het cassatieberoep van Halet is afgewezen, waarmee zijn veroordeling onherroepelijk is geworden.

Eerder werd Edouard Perrin, een journalist die gebruik maakte van de documenten van Deltour en Halet, vrijgesproken.

Lees hier de volledige uitspraak.
 

LuxLeaks

De Luxemburg Leaks, dikwijls afgekort tot LuxLeaks, is de naam van een onderzoek waardoor illegale belastingovereenkomsten inLuxemburg aan het licht kwamen. In het onderzoeksrapport, uitgebracht in november 2014 door het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten, kwamen de namen van meer dan 350 multinationals naar boven die tussen 2002 en 2010 met Luxemburg belastingovereenkomsten sloten. Daardoor konden ze hun wereldwijde belastingbijdragen laag houden.

De onthullingen kregen veel internationale aandacht en hadden tot gevolg dat belastingontduiking in andere Europese landen, waaronder Nederland, ook in kaart werd gebracht. Door het Europees Parlement is in juni 2016 een speciale onderzoekscommissie samengesteld. Eerder was er geen steun voor een parlementaire enquête.

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF