Transparency International: Stemming over lobbytransparantie in het Europees Parlement

Op 21 november zullen de leden van de Committee on Constitutional Affairs (ACFO) van het Europees Parlement stemmen over maatregelen om de lobbytransparantie in de EU te vergroten. de interne procedureregels die van toepassing zijn op het Europees Parlement te verbeteren. De herziening van de interne procedureregels bevat bepalingen die lobbytransparantie aanzienlijk zouden kunnen verbeteren en een grote stap zijn in de richting van participatieve democratie.

De kern van de voorgestelde bepalingen is de verplichting voor rapporteurs, schaduwrapporteurs en commissievoorzitters om alleen geregistreerde lobbyisten te ontmoeten en die vergaderingen op de website van het Parlement te publiceren. Aangezien deze leden van het Europees Parlement een sleutelrol spelen in het besluitvormingsproces, is de goedkeuring van deze regel van cruciaal belang om een volledig overzicht van de invloed van lobbyisten te verkrijgen. Nadat de AFCO-commissie reeds in 2015 om een dergelijke legislative footprint heeft gevraagd, heeft ze nu de kans om eindelijk te bewijzen dat de EU bereid is om transparant en verantwoordelijk te zijn.

Lees verder:


Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF