Transparency International: EU-klokkenluidersrichtlijn een stap dichterbij de realiteit

Vorige week heeft de Juridische Commissie van het Europees Parlement (JURI) vóór een betere bescherming van klokkenluiders gestemd in de vorm van een EU-klokkenluidersrichtlijn die de Commissie in april dit jaar voorstelde. Dit zal dienen als onderhandelingsmandaat van het Europees Parlement in de komende besprekingen met de Raad van Europa.

“Het is schandelijk dat klokkenluiders, waaronder Howard Wilkinson van Danske Bank, nog steeds worden geconfronteerd met potentiële vergeldingsmaatregelen voor de ontmaskering van corrupte praktijken”, zei Nicholas Aiossa van Transparency International EU. “Het Europees Parlement heeft terecht gekozen voor een versterking van de bescherming voor deze dappere klokkenluiders overal in de EU. Het Parlement heeft veel belangrijke vooruitgang geboekt om klokkenluiders aan te moedigen, nu is het aan de Raad om in deze positieve richting verder te gaan”, vervolgde Aiossa.

Lees verder:Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF