Samenwerking UNODC en Internationaal Olympisch Comité voor aanpak corruptie in sport

Hoewel corruptie en criminaliteit rond sport geen nieuw fenomeen is, is er het afgelopen decennium een opmerkelijke toename te zien van illegale activiteiten die zijn ontworpen om sport te exploiteren. Met het besef dat veel van de meest winstgevende illegale activiteiten een sterke internationale dimensie hebben, hebben UNODC en het Internationaal Olympisch Comité (IOC) een overeenkomst ondertekend om concurrentiemanipulatie en gerelateerde corruptie in de sport te bestrijden.

Gebruikmakend van gezamenlijke expertise, zullen UNODC en het IOC, in nauwe samenwerking met andere partners zoals INTERPOL, een breed scala aan activiteiten uitvoeren, waaronder technische bijstand aan lidstaten bij de vervolging van manipulatie van mededinging en levering van nationale en regionale gezamenlijke opleidingssessies .

De samenwerking omvat ook de ontwikkeling van standaardhandleidingen en -hulpmiddelen die het bewustzijn vergroten en de capaciteit van criminele-gerechtigde gemeenschappen en sportorganisaties vergroten om corruptie in de sport te bestrijden en de bedreiging van de integriteit van de sport als gevolg van concurrentiemanipulatie aanpakken.

"UNODC beschouwt dit nieuwe en verbeterde partnerschap met het IOC als een hoeksteen van de actie van de internationale gemeenschap om corruptie in de sport te bestrijden", zei Jean-Luc Lemahieu, UNODC-directeur voor beleidsanalyse en public affairs.

Deze samenwerking, aldus Lemahieu, "zal een effectievere coördinatie en samenwerking mogelijk maken die van cruciaal belang is om diegenen te stoppen die sport willen exploiteren voor illegale of ongeoorloofde winst".

UNODC en het IOC hebben samengewerkt aan een aantal projecten en initiatieven op het gebied van corruptie en sport. Als onderdeel van hun samenwerking hebben UNODC en het IOC ook nauw samengewerkt bij de ontwikkeling en lancering van het Internationaal Partnerschap tegen Corruptie (IPACS), een multi-stakeholderplatform met de missie "om internationale sportorganisaties, regeringen, intergouvernementele organisaties samen te brengen organisaties en andere relevante belanghebbenden om inspanningen ter bestrijding van corruptie te versterken en te ondersteunen en een cultuur van goed bestuur in en rondom sport te bevorderen. "

De overeenkomst komt op een moment dat het internationale momentum toeneemt om dit probleem aan te pakken en krachtige tegenmaatregelen te nemen. Tijdens de conferentie van de staten die partij zijn bij het VN-verdrag tegen corruptie, het enige internationale juridisch bindende instrument tegen corruptie, werd een resolutie over corruptie in de sport aangenomen: een belangrijke mijlpaal in de aanpak van deze misdaad. Het bevat een breed scala aan kwesties die moeten worden aangepakt en maatregelen die moeten worden bevorderd, waaronder sportgerelateerde aanbestedingen, organisatie van sportevenementen, manipulatie van concurrentie, illegale weddenschappen, bescherming van meldingsplichtigen en goed bestuur. Ten tijde van de aanneming werd de resolutie gesteund door 183 staten.

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF