Richtlijnen (relatie-)geschenken & gastvrijheid voor lucht- en ruimtevaart- en defensie-industrie

Het International Forum on Business Ethical Conduct (IFBEC) heeft onlangs richtlijnen gepubliceerd voor (relatie-)geschenken & gastvrijheid voor lucht- en ruimtevaart- en defensie-industrie.

De richtlijnen bieden een wereldwijde standaard voor medewerkers in de lucht- en ruimtevaart en defensie-industrie. Ze zijn ontworpen om IFBEC-leden en hun klanten in staat te stellen overeenstemming te bereiken over "normale praktijken" bij zakendoen alsmede het bevorderen van integriteit bij zakelijke transacties.

IFBEC's model neemt de "4R Regel" tot uitgangspunt:

  • Voldoen aan voorschriften: Bied alleen zakelijke gunsten en gastvrijheid die in overeenstemming zijn met de toepasselijke wet- en regelgeving alsmede het interne beleid van de ontvangende organisatie.

  • Wees redelijk: Geschenken die als extravagant kunnen worden beschouwd of waarbij twijfel bestaat over de gepastheid, moeten worden vermeden.

  • Verantwoordelijk zijn: Wanneer zich een specifieke of unieke situatie voordoet, wordt van IFBEC-leden verwacht dat zij gebruik maken van gezond verstand, ervaring en professionaliteit bij het beoordelen of een geschenk of gastvrijheid moet worden aangeboden of geaccepteerd.

  • Vastelegging: Zakelijke geschenken en gastvrijheid moeten transparant en gedocumenteerd worden aangeboden.


Meer informatie:

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF