OM eist dat tweede voormalig topman Ballast Nedam ruim 12 miljoen euro betaalt aan Staat

Het Openbaar Ministerie heeft op 24 mei in de rechtbank in Utrecht 200.000 euro boete en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 24 maanden geeist tegen een voormalig topman van de moedermaatschappij van Ballast Nedam (BN).  Het OM verwijt hem het witwassen van circa 3.400.000 euro, die hij zou hebben verkregen uit betalingen door BN aan invloedrijke Arabieren. Het OM wil behalve de boete, bijna 12.500.000 euro ontnemen.

Het voormalig directielid van de moedermaatschappij Ballast Nedam NV was vanaf de jaren zeventig werkzaam voor diverse werkmaatschappijen van BN. In de  jaren negentig werd hij lid van de raad van bestuur van de moedermaatschappij,  in 2000 vertrok hij. Hij bleef nog enkele jaren advieswerkzaamheden voor BN verrichten. Uit het FIOD onderzoek blijkt volgens het OM dat hij op de hoogte was van het omkopen van  buitenlandse agenten om zo bouwopdrachten voor BN te verkrijgen in Suriname en in het Midden Oosten. Hij zou de contacten hebben geregeld met de bij grote projecten betrokken Arabieren. Hij was ook degene die bij BN zou hebben getekend voor de overeenkomsten die gesloten werden. Een relatief klein deel van de miljoenen aan omkoop bedragen zou - buiten medeweten van BN - niet bij de Saoedisch buitenlandse  agenten terecht zijn gekomen, maar bij deze verdachte op diens Zwitserse nummerrekening.

‘Witwassen ontvangen gelden’

Uit onderzoek blijkt ook dat tussen 2002 en 2012 jaarlijks 80.000 euro van de Zwitserse nummerrekening van dit voormalig directielid van BN naar een derde persoon –een ex-manager bij een dochter van Ballast Nedam- is   overgemaakt. Deze ex-manager, die al eind jaren tachtig bij Ballast Nedam vertrokken was,  heeft deze bedragen vervolgens met een vermoedelijk onjuiste omschrijving naar de Nederlandse bankrekening van het voormalig directielid overgemaakt, waardoor die 80.000 euro per jaar leken op gewone inkomsten. De gelden die de verdachte op zijn Zwitserse en Nederlandse  rekeningen heeft ontvangen worden door het OM beschouwd als gelden die uit misdaad verkregen zijn. Deze verdachte  wordt dan ook witwassen verweten. Daarnaast acht het OM het aannemelijk dat hij ook vóór 1997 op dezelfde manier gelden heeft ontvangen.

Strafeisen

“Het is lang geleden dat de verdachte zich de bedragen heeft toegeëigend. Het mocht toen ook niet. Men dacht toentertijd misschien anders over steekpenningen, maar niemand dacht anders over het zelf houden van kickbacks uit die steekpenningen. De voormalig topman heeft miljoenen naar zichzelf toegeschoven en niets daarvan aan de baas verteld.” De verdachte heeft het vermogen dat hij zich heeft toegeëigend volgens het OM belegd en uitgegeven aan vakantiereizen, kunst, antiek en onroerend goed in Spanje. “Van alle verdachten in dit hele onderzoek vindt het OM zijn rol het ernstigst. Hij heeft de omkoopstructuur van Ballast Nedam gebruikt om er zelf miljoenen Euro’s rijker van te worden, zonder dat aan zijn werkgever of de belastingdienst te vertellen. Gelet op het feit dat het lang geleden is en ook gelet op zijn gevorderde leeftijd,  zal het OM echter alleen een flinke geldboete eisen en een voorwaardelijke straf.” Het OM eiste een boete van 200.000 euro en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 24 maanden. Het OM vindt het daarbij echter wel belangrijk dat het geld dat hij wederrechtelijk heeft verdiend, en het rendement dat hij daarop heeft behaald, wordt ontnomen. Het OM heeft berekend dat de verdachte 12.484.141 euro moet betalen aan de staat.

Bron: OM

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF