Komt het ooit nog goed met het Europees Parlement? Aanhoudende integriteitsproblemen in Brussel/Straatsburg

De afgelopen drie maanden kwam het Europees Parlement (EP) opnieuw herhaaldelijk negatief in het nieuws vanwege integriteitsproblemen van zijn leden. Begin juli 2018 besloot het presidium van het EP (Conferentie van Voorzitters) de besteding van onkostenvergoedingen door de leden voorlopig niet transparant te maken. Een reeks van voorstellen voor meer openheid van een werkgroep van leden van het EP werd door het presidium weggestemd, hoewel uit onderzoek van een groep journalisten in 2017 gebleken was dat misbruik van onkostenvergoedingen aan de orde van de dag was in het EP. In juli 2018 presenteerde Transparency International EU, de onafhankelijke integriteitswaakhond in de EU, daarnaast een rapport met de fraaie titel Moonlighting in Brussels, over nevenfuncties van leden van het Europees Parlement en de voortdurende problemen rond de gedragscode van het Europees Parlement. Op 25 september 2018 ten slotte oordeelde het Europees Hof van Justitie in een procedure aangespannen door journalisten uit alle 28 EU landen dat het EP rechtens kon weigeren om documenten inzake onkosten van leden van het EP openbaar te maken. Enerzijds overwoog het Hof dat sprake was van persoonlijke gegevens die zich niet leenden voor openbaarmaking, anderzijds merkte het Hof op dat het EP als het gaat om de besteding van onkostenvergoeding niet beschikte over de gevraagde gegevens, nu een controlemechanisme op effectieve besteding van vergoedingen in het EP ontbrak. Inmiddels hebben enige Nederlandse leden van het EP de kwestie van transparantie opnieuw aan de orde gesteld.

Lees verder:Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF