ING: Is Netjes Geschikt

Op 4 september werd bekend gemaakt dat ING met het Openbaar Ministerie een schikking was overeengekomen van een bedrag van € 775 miljoen voor structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en voor schuldwitwassen. Dit nieuws deed de gemoederen hoog oplopen. Nog nooit was in Nederland zo’n hoge schikking getroffen. Bovendien was opmerkelijk dat ING als onderneming schuld bekende terwijl geen enkele (hoge) functionaris van ING persoonlijk een verwijt gemaakt kon worden. De schikking kreeg vanuit de media en de politiek zware kritiek te verduren. Er zou sprake zijn van een vorm van klassenjustitie. ING en met name ook de top van het bedrijf zou aldus veel te gemakkelijk aan een gang naar de strafrechter ontsnappen.

Lees verder:Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF