EU-regels om 'sjoemeldiesels' te voorkomen

Strengere Europese toelatingsregels voor nieuwe auto’s moeten gesjoemel met emissiewaarden zoals met het dieselschandaal in de toekomst voorkomen. Het Europees Parlement heeft ingestemd met de aanscherping van voorschriften voor typegoedkeuringen van auto’s. De wet gaat in vanaf 2020.

De Europese Commissie krijgt de bevoegdheid om, naast de nationale autoriteiten zoals in Nederland RDW, zelf auto’s te testen. Per auto die niet aan de EU-normen voldoet, kan Brussel boetes uitdelen tot 30.000 euro. Ook kan de commissie terugroepacties in de hele EU beginnen.

Daarnaast wordt het toezicht op de weg aangescherpt. De EU-lidstaten worden verplicht per 40.000 nieuw geregistreerde auto’s steekproefsgewijze controles op de weg uit te voeren en de resultaten bekend te maken.

Rapporteur Gerben-Jan Gerbrandy (D66): ,,Strenger toezicht is broodnodig. Nationale toezichthouders houden al veel te lang in eigen land de auto-industrie de hand boven het hoofd.''

Aanleiding voor de nieuwe regels is ‘dieselgate’, het schandaal dat in 2015 uitbrak toen in de VS aan het licht kwam dat Volkswagen sjoemelde met software om de uitstoot van schadelijke stoffen als stikstofoxides te manipuleren. Daardoor leken de dieselauto's tijdens laboratoriatests schoner dan ze op de weg werkelijk waren. Ook in Europa gebeurde dat, en evengoed bij andere autofabrikanten.

,,De Duitse regering weigert boetes aan VW te geven, de Italianen doen niets tegen Fiat. Ze blijven wegkijken van het gesjoemel'', aldus Gerbrandy.

Volgens Bas Eickhout (GroenLinks) is de regelgeving ,,een voorzichtige stap vooruit''. ,,Het is nu zaak dat de EU-wet tot in de puntjes word uitgewerkt en nageleefd.”

Bron: Europa Nu

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF