Eisen tot twee jaar gevangenisstraf tegen drie verdachten van omkoping bij Vestia en Portaal en De Woonplaats

Het Openbaar Ministerie heeft gevangenisstraffen tot 24 maanden geëist tegen drie verdachten in de onderzoeken naar omkoping bij de woningcorporaties Vestia, Portaal, De Woonplaats en een bank. Het OM eiste daarnaast een boete van 52.500 euro tegen financieel adviesbureau Censun Finance & Treasury BV.

Vorige week zijn de strafeisen in de zaken tegen de hoofdverdachten in de Vestia-zaak al bekend gemaakt. Vandaag stonden drie medeverdachten op zitting. Het gaat om Leroy van D., zakenpartner van de hoofdverdachte Arjen G. en om twee mannen die volgens het OM ook omgekocht zijn: Jan Hein G. Met zijn bedrijf en bankier Jako G.

Rol verdachten

Het OM verwijt Van D. dat hij wist van de omkoping door hoofdverdachte Arjen G. bij Vestia en dat hij ervoor koos om samen te blijven werken met Arjan G.: “Kwalijker nog, hij heeft samen met zijn zakenpartner nog twee personen omgekocht” zeiden de officieren van justitie op zitting. Volgens het OM zou hij daarnaast gebruik hebben gemaakt van valse facturen om de omkoping te verhullen. Ook zou hij circa 2,3 miljoen euro hebben witgewassen. “Het is evident dat het vertrouwen van De Woonplaats en Portaal in Van D. als tussenpersoon is geschonden” lichtten de officieren toe op zitting: “Zij hadden geen idee dat hij de helft van de fee die hij ontving, doorbetaalde aan de door hen als onafhankelijk adviseur ingehuurde Jan Hein G.”

Ook Jan Hein G. heeft volgens het OM zijn positie als extern adviseur van de Treasury commissies van Portaal en De Woonplaats misbruikt door FIFA Finance daar binnen te loodsen. Introductie van FIFA Finance leverde hem 50% op van de fees die FIFA Finance betaald kreeg op financiële transacties van Portaal en De Woonplaats. Het bedrag dat hij op deze manier “verdiende” is vele malen hoger dan zijn verdiensten als adviseur bij die woningcorporaties. Hij maakte daarnaast volgens het OM met zijn bedrijf valse facturen op, waarin werd voorgewend dat hij betaald kreeg voor de ‘bemiddeling bij financiering’. Het gaat in totaal om circa 700.000 euro. “De verdachte heeft hiermee het in hem gestelde vertrouwen ernstig geschaad”, aldus het OM.

De derde verdachte, Jako G. wordt verweten ruim 50.000 euro aan steekpenningen te hebben ontvangen van Leroy van D. en Arjen G., terwijl hij werkzaam was voor een bank. Daarnaast heeft hij volgens het OM zijn ontvangen steekpenningen niet opgegeven bij de fiscus en zo de maatschappij nadeel berokkend: “Hij heeft een zakelijke relatie gevraagd om geld. Daarmee heeft hij gehandeld in strijd met de gedragsregels van de bank en zich schuldig gemaakt aan niet-ambtelijke omkoping. Jako G. heeft een voorbeeldfunctie als bankier, zijn handelen hoort integer te zijn” zeiden de officieren van justitie op zitting.

Strafeisen

Volgens het OM hebben de drie verdachten hun posities misbruikt om er zelf beter van te worden ten koste van de maatschappij. Dat vindt het OM ernstig: “De integriteit van werknemers en lastnemers, het vertrouwen dat in hen moet kunnen worden gesteld en de eerlijke concurrentieverhoudingen, dat alles wordt ondermijnd door corruptie.” Al met al meent het OM dat in deze situatie alleen onvoorwaardelijke gevangenisstraf op z’n plaats is. Leroy van D. hoorde 24 maanden gevangenisstraf tegen zich eisen. Daarnaast eiste het OM een verbeurdverklaring van 1.269.560 euro op een bankrekening van hem, omdat die rekening is gebruikt om gelden wit te wassen. Het OM eiste tegen Jan Hein G. 17 maanden gevangenisstraf. Tegen zijn bedrijf Censum Treasury & Finance eist het OM een geldboete in verband met de 24 valse facturen die de betaalde steekpenningen afdekken. “Dat is kwalijk”, aldus de officieren, we moeten in het maatschappelijk verkeer op de juistheid van facturen kunnen vertrouwen, terwijl die nu zijn gebruikt om een valse werkelijkheid te creëren.

Bankier Jako G. hoorde 11 weken gevangenisstraf tegen zich eisen. “Het soort feiten en de functie van Jako G., maken dat het OM een onvoorwaardelijke gevangenisstraf passend acht” zeiden de officieren op zitting.

Ook werd op zitting tegen alle verdachten een ontnemingsvordering aangekondigd.

Bron: OM

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF