De strafrechtelijke waardering van het derivatendebacle Vestia

Na een langdurig onderzoek staan treasurer, Marcel de V., en tussenpersoon, Arjan G., terecht voor niet-ambtelijke omkoping (actief en passief), oplichting (door misleiding Vestia bewegen derivaatcontracten aan te gaan), witwassen, valsheid in geschrift en nog enige andere annexe delicten. Daarbij werd Arjan G. vervolgd voor een component die niet Vestia-gerelateerd is: de niet-ambtelijke omkoping van een adviseur, verbonden aan een andere woningcorporatie, Portaal.

Tegen de achtergrond van deze context een bespreking van de midden juli 2018 door de Rechtbank Rotterdam gewezen vonnissen. Op een aantal facetten wordt ingegaan: de vraag of de rechtsgang in eerste aanleg de aard van de zaak recht heeft gedaan, de verhouding tussen ambtelijke en niet-ambtelijke omkoping, het begrip lasthebber en de reikwijdte van witwassen in het onderwerpelijke verband.

Lees verder:

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF