De Rijksrecherche: Topspeler tussen argwaan en gedoe

Niet iedereen staat te juichen als de Rijksrecherche binnenkomt. Onderzoeken van rijksrechercheurs zijn vaak gevoelig. Dat vraagt nogal wat van hun mensen, zeggen directeur opsporing Willem-Jan de Koning en coördinerend officier van justitie Hendrik-Jan Talsma. “Ze voelen veel druk, krijgen flink tegenspel en de schijnwerpers staan er vol op.”

Lees verder:
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF