Baggeraar Van Oord koopt weigerende tussenpersoon af

Maritiem dienstverlener Van Oord heeft afgelopen jaar een contract met een lokale agent afgekocht met liefst 24 miljoen euro. Het bedrijf wilde van hem af omdat hij niet wilde voldoen aan aangescherpte eisen.

De afkoopsom is vermeld in het jaarverslag over 2017. De tussenpersoon ontving 5 miljoen euro als vergoeding voor vroegtijdige beëindiging van het contract. Daarnaast betaalde Van Oord 19 miljoen euro voor een concurrentiebeding. Dat moet voorkomen dat de agent voor concurrenten van Van Oord gaat werken.

De aangescherpte regels houden verband met het voorkomen van onregelmatigheden zoals omkoping.

De aangescherpte regels houden verband met het voorkomen van onregelmatigheden zoals omkoping. Agenten moeten daartoe periodiek meewerken aan onderzoeken naar hun financiële handelen. Van Oord schakelt wereldwijd tussenpersonen in voor het verwerven van opdrachten. Zij krijgen daarvoor veelal een percentage van de contractwaarde. Het gaat veelal om bagger- en windparkprojecten waarmee miljoenen euro’s aan overheidsgeld zijn gemoeid.

Er zou niet geconstateerd zijn dat de agent waarmee het contract is afgekocht over de schreef is gegaan.

De directie van Van Oord meldt in het jaarverslag dat het contract met enkele andere tussenpersonen is aangepast. Er zou niet geconstateerd zijn dat de agent waarmee het contract is afgekocht over de schreef is gegaan. Er zijn “geen concrete aanwijzingen voortgekomen inzake mogelijke onregelmatigheden”, schrijft de directie.

“Echter, het risico van niet-naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving kan nooit volledig worden uitgesloten.” Het bedrijf wil niet kwijt in welk land de agent actief was.

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF