Artikel: Naar een duurzame trustsector

De trustsector staat er niet goed op in de snel veranderende maatschappelijke opinie. Wat vroeger ‘slim’ was is nu niet meer acceptabel. Trust staat synoniem voor belastingontduiking, witwassen en het afschermen van dubieuze karakters. Dit in een sector die mogelijk is gemaakt met door de overheid opgestelde belastingwetten, verdragen en met dienstverlening door ondernemingen die een vergunning hebben van DNB. Veelal wordt door marktpartijen formeel langs de wet gelopen; ‘als er in de wet niet staat dat het niet mag dan mag het wel’. Door opzet, omzetdoelstellingen en achteloosheid zijn cliënten met dubieuze bedoelingen bediend. Net zo goed als dat niet elke bank dubieuze derivaten verkoopt aan kleine ondernemers is echter ook niet elk trustkantoor onderdeel van schimmige belastingconstructies.
 

Lees verder:

 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF