Aantal meldingen van integriteitsschendingen bij Defensie flink gestegen

Bij Defensie zijn het aantal meldingen van integriteitsschendingen in 2017 fors gestegen. Dat blijkt uit het jaarverslag Integriteit Defensie dat vorige week maandag is gepubliceerd, waarin staat dat er in 2017 502 meldingen zijn geregistreerd. Dat is 36% meer ten opzichte van 2016 toen er nog 369 meldingen binnenkwamen.

De drie meest geregistreerde typen van (vermoedens van) integriteitsschendingen zijn ongewenste omgangsvormen, oneigenlijk gebruik van dienstmiddelen en/of overschrijding interne regels en misdragingen in de privésfeer. Vooral meldingen van ongewenst gedrag zijn toegenomen. Volgens het Ministerie van Defensie is de stijging onder meer te verklaren door verbeterde registratiesystemen, aandacht voor integriteit en mogelijk een hogere meldingsbereidheid. “We zijn blij dat medewerkers naar voren durven te komen met hun ervaringen, maar betreuren natuurlijk dat daar aanleiding toe is”, aldus Secretaris-Generaal Geerts, de hoogste ambtenaar van Defensie.

 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF