Wrakingsverzoek rechtbank Rotterdam in zaak corrupte douanier afgewezen

Het wrakingsverzoek tegen de rechtbank van Rotterdam in de zaak rond de van corruptie verdachte douanier Gerrit G. is door de wrakinsgkamer afgewezen. 

Volgens de wrakingskamer is er geen grond voor wraking. "Er zijn geen onbegrijpelijke beslissingen, laat staan zozeer onbegrijpelijk dat daarvoor geen andere verklaring is te geven dan dat die beslissingen door vooringenomenheid zijn ingegeven", aldus de meervoudige kamer voor wrakingszaken.

Het wrakingsverzoek werd ingediend nadat de rechtbank enkele verzoeken van de verdediging had afgewezen, waaronder het horen van de omstreden politie-informant. 

De Nederlandse man, die de naam Paul heeft gekregen zou onder andere over informatie beschikken waaruit blijkt dat er stelselmatig cocaïnetransporten in Nederland zijn doorgelaten. De rechtbank acht hem niet betrouwbaar en heeft naar eigen zeggen ook geen stukken van de verdediging ontvangen die anders doen laten geloven.

Het is de derde keer dat de rechters in deze drugszaak zijn gewraakt. Justitie vroeg eerder om volgende wrakingen te beletten, maar de wrakingskamer ziet daar geen reden toe. De zaak tegen Gerrit G. en drie medeverdachten wordt waarschijnlijk in april voortgezet.

Gerrit G. werkte 35 jaar bij de douane in de haven van Rotterdam. Hij was daar van 2009 tot 2015 betrokken bij het doorlaten van containers. Daarbij zou hij hebben voorkomen dat binnenkomende containers vol cocaïne werden gecontroleerd.

 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF