Werk aan de winkel voor multinationals inzake anti-corruptie maatregelen

Uit een rapport van consultancybedrijf Control Risks getiteld ‘International Business Attitudes to Corruption‘ blijkt dat er voor multinationals nog veel werk te verrichten is op het gebied van anti-corruptie maatregelen. Het voor de derde keer uitgebrachte rapport laat zien dat er bij ondernemingen in veel landen belangrijke stappen zijn gemaakt, maar ook dat er nog veel verbeteringsmogelijkheden zijn.

Het rapport is gebaseerd op de resultaten van een enquête bij juridische en in-house compliance specialisten van meer dan 800 bedrijven wereldwijd. Deze resultaten worden besproken in het licht van de eigen ervaring van Control Risks in haar wereldwijde advisering van multinationals met betrekking tot corruptierisico’s in complexe en uitdagende markten. Daarnaast vergelijkt het rapport de recente bevindingen met de uitkomsten van door Control Risks uitgevoerde onderzoeken uit 2002 en 2006. Hieronder de meest belangrijke bevindingen van het rapport.

 

Lees verder:

 

 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF