Veroordeling omkoping taakstrafambtenaren

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21 februari 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:2104

 

 

Verdachte en zijn medeverdachte hebben urenlijsten van taakgestraften valselijk ingevuld en de taakgestraften, waaronder betrokkene 1 en betrokkene 2 met geld hun taakstraf laten afkopen.

Verdachte is slechts uitgegaan van zijn eigen gewin en is volledig voorbijgegaan aan zijn plicht om als ambtenaar (werkmeester van de reclassering) de aan hem opgedragen taak uit te voeren, te weten de executie van door rechters opgelegde taakstraffen.

Ten aanzien van het afkopen van de taakstraf door betrokkene 1 overweegt het hof in aanvulling op het vonnis van de rechtbank het volgende. Medeverdachte heeft bij de politie verklaard over personen die bij hem en verdachte taakstraffen afkochten. Zij werden door taakgestraften benaderd met de vraag of zij iets konden regelen. Het geld dat zij van de taakgestraften ontvingen werd verdeeld tussen hem en verdachte.

Deze werkwijze is volgens medeverdachte een automatisme geworden. medeverdachte heeft verklaard dat zij voor betrokkene 1 ook uren hebben afgetekend terwijl hij niet had gewerkt, maar dat betrokkene 1 hen niet heeft betaald. Gelet op de werkwijze zoals door medeverdachte beschreven bij de politie over het afkopen van taakstraffen in het algemeen, is naar het oordeel van het hof niet aannemelijk dat in het geval van betrokkene 1 wel de niet gewerkte uren zouden zijn afgetekend, maar niet is betaald.

Verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 9 maanden.

Lees hier de volledige uitspraak. 

 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF