Verhoren Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies van start

De Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies is op woensdag 7 juni 2017 begonnen met haar verhoren. De ondervragingscommissie is ingesteld naar aanleiding van de Panama Papers. De commissie hoort verschillende experts en direct betrokkenen uit de sector. Met de ondervraging wil de Kamer meer inzicht krijgen in de werkwijze van trustkantoren en de fiscale adviespraktijk, en de effectiviteit van het toezicht daarop.

De parlementaire ondervraging richt zich op twee afzonderlijke kwesties:

  • Het doorsluizen van kapitaal via in Nederland gevestigde ondernemingen met niet of nauwelijks reële economische activiteiten
  • Het wegsluizen van particuliere vermogens naar buitenlandse doelvennootschappen

De verhoren zijn gepland in week 23 en 24: op 7, 8, 9 en 12, 13, 14, 15 en 16 juni 2017

Nieuw instrument

Een parlementaire ondervraging is een nieuw onderzoeksinstrument van de Tweede Kamer, uitgewerkt in het Tijdelijk protocol parlementaire ondervraging. Het instrument valt volledig binnen de kaders van de Wet op de parlementaire enquête 2008. Tijdens een parlementaire ondervraging staan mondelinge verhoren centraal. Anders dan bij een enquête worden in principe geen schriftelijke inlichtingen of documenten gevorderd. Wel krijgen personen die worden verhoord de gelegenheid een position paper aan de commissie te sturen. Net als bij een enquête zijn personen verplicht mee te werken en worden zij onder ede gehoord.

De parlementaire ondervraging is openbaar en live te volgen via deze website. De verhoren worden volledig in woord en beeld vastgelegd en openbaar toegankelijk gemaakt. Daarnaast wordt een verkort verslag gemaakt. Aan deze verslaglegging wordt geen rapport met conclusies en aanbevelingen namens de ondervragingscommissie gekoppeld.

Vaste commissie

De Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies doet naar aanleiding van de Panama papers onderzoek naar de werkwijze van trustkantoren en de fiscale adviespraktijk. De tijdelijke commissie verhoort in juni 23 deskundigen en getuigen en richt zich specifiek op twee afzonderlijke kwesties: - het doorsluizen van kapitaal via in Nederland gevestigde brievenbusfirma's - het wegsluizen van particuliere vermogens naar buitenlandse doelvennootschappen.

De Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies bestaat uit zes leden:

  • Henk Nijboer (voorzitter, PvdA)
  • Tom van der Lee (ondervoorzitter, GroenLinks)
  • Eppo Bruins (ChristenUnie)
  • Chris van Dam (CDA
  • Renske Leijten (SP)
  • Jan Paternotte (D66)
Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF