Vanaf 2018 structurele investering in corruptiebestrijding door FIOD en OM

Op 8 mei heeft het Openbaar Ministerie haar Jaarverslag van 2016 gepubliceerd. Daarin staat dat het OM, samen met de Rijksrecherche en de FIOD, meer heeft aandacht gegeven aan de bestrijding van de aantasting van de integriteit en corruptie in de (semi)overheid en het bedrijfsleven.

Vanaf 2018 zal structureel 20 miljoen euro worden geïnvesteerd in versterking van de FIOD en het OM op het gebied van en corruptiebestrijding. Om de corruptiebestrijding structureel vorm te geven, heeft de FIOD in 2016 het Anti Corruptie Centrum (ACC) ingesteld.

Binnen het OM is in 2016 gestart met de inrichting van een themateam corruptie. Dat themateam is verantwoordelijk voor de coördinatie van de strafrechtelijke aanpak van corruptie, vervult namens het OM de loketfunctie voor de (inter)nationale netwerkpartners en oefent namens het OM het gezag uit over de strafrechtelijke onderzoeken die door het ACC worden uitgevoerd.

 

Raadpleeg hier het volledige jaarverslag: 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF